Pochmurno

0°C

Piecki

Pochmurno

Wilgotność: 93%

Wiatr: 17.70 km/h

  • 14 Gru 2018

    Pochmurno 0°C -2°C

  • 15 Gru 2018

    Pochmurno -1°C -2°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
213584
TodayToday451
YesterdayYesterday689
This_WeekThis_Week2944
This_MonthThis_Month8608
All_DaysAll_Days213584

Strategie-Dokumenty

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne, którego celem będzie omówienie i ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piecki na lata 2016-2022. Spotkanie odbędzie się 10 października o godzinie 14:00 w sali nr 2 - Urzędu Gminy Piecki. Następnie o godzinie 15:00 odbędą się warsztaty, na których przedstawione zostaną możliwości wprowadzenia zmian w dokumencie LPR.

Serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacach  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piecki na lata 2016-2022, które prowadzone będą w okresie od dnia 23.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. w formie:

a) spotkania informacyjnego z mieszkańcami gminy umożliwiającego omówienie
i ocenę Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piecki na lata 2016-2022.
Spotkanie odbędzie się w dniu 10.10.2016 r. o godz. 1400 w sali nr 2 w Urzędzie Gminy Piecki pod adresem ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki,

b) warsztatów z mieszkańcami gminy pozwalających na opracowanie propozycji oraz ich złożenie do protokołu z warsztatów. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.10.2016 r. o godz. 1500 w sali nr 2 w Urzędzie Gminy Piecki pod adresem ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki,

c) zbierania propozycji, uwag i opinii na piśmie lub drogą elektroniczną
z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do zarządzenia, który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.piecki.com.pl, zakładka konsultacje społeczne, a także na stronie internetowej Gminy Piecki: www.gminapiecki.pl,w zakładce: Samorząd/Strategie-Dokumenty oraz w siedzibie Urzędu Gminy ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, pokój nr 12.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag można przekazać:
- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości „Formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Urzędu),
- składając wypełniony formularz w sekretariacie Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki,
- przesyłając pocztą tradycyjną wypełniony formularz na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki z dopiskiem „Formularz konsultacji” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Lokalny Program Rewitalizacji - projekt

Formularz zgłaszania uwag

 

Raport z konsultacji społecznych - LPR

W związku z realizacją prac dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, prosimy o zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne).

Formularze można wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie „Projekt rewitalizacji” lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki.

Na formularze czekamy do dnia 22.08.2016 roku (godz. 15:00).

FORMULARZ:

files/Formularz_A.doc

W związku z podjętymi pracami nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji ogłaszamy konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Cel rewitalizacji
Przekształcenie obszaru zdegradowanego w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej
i twórczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych oraz stymulujących rozwój gospodarczy
i społeczny, opartych na szerokim partnerstwie lokalnym.

 

Konsultacje dotyczą projektu Uchwały Rady Gminy Piecki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i potrawają od
28 lipca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r.Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Piecki (załącznik graficzny znajduje się poniżej). Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uwagi należy składać na formularzu (wersja elektroniczna dostępna poniżej), który należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 28.07 - 22.08.2016.
Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje obszaru rewitalizacji”.

Dokumenty dostępne są również w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, w pokoju nr 12.

ZAŁĄCZNIKI:

Mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego (załącznik graficzny):

files/mapa_obszaru_zdegradowanego_i_rewitalizowanego.png

Formularz zgłaszania uwag (wer. edytowalna):

files/formularz_zgaszania_uwag.doc

Diagnoza - Lokalny Program Rewitalizacji:

files/LOKALNY_PROGRAM_REWITALIZACJI_PIECKI_DIAGNOZA.pdf

 

Gmina Piecki przystąpiła do opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji na lata 2016-2022. Program ten będzie wieloletnim programem działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej zmierzającym do wyprowadzenia obszarów objętych procesem rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia optymalnych warunków do ich zrównoważonego, wieloaspektowego rozwoju. Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji jest obowiązkowym elementem planistycznym w procesie ubiegania się o fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach osi rewitalizacyjnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Piecki na spotkanie informacyjne z przedstawicielami wykonawcy dokumentu LPR, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy (sala sesyjna nr 2 ) w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia i warunki przeprowadzenia procesu rewitalizacji w gminie Piecki.

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie
prosimy o kontakt:

Mateusz Dobkowski.

Tel 509-395-175

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2014-2024 prowadzono na podstawie Uchwały Nr V/19/11 Rady Gminy Piecki z 8 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Piecki. Proces prowadzony był zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2014-2024.

Konsultacje trwały w dniach 12.01.2015 r. – 03.02.2015 r. Poniższy raport stanowi omówienie sposobu przeprowadzenia konsultacji oraz prezentację jego wyników.

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Piecki 2014-2024

strategia rys.jpg

W terminie od dnia 12 stycznia 2015 r. do 3 lutego 2015 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Gminy Piecki na lata 2014 – 2024".
Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Piecki dotyczących zakresu merytorycznego projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem strategii zamieszczonym poniżej. Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać wypełniając formularz konsultacji: Formularz konsultacyjny lub Formularz konsultacyjny w wersji do wydruku
1) korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Piecki

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2014-2024: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Piecki

Zarządzenie Wójta Gminy Piecki dotyczące konsultacji społecznych: Zarządzenie Nr 3/2015 z 07/01/2015

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Piecki jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2014-2024".

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące
z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 12.09.2014 r. do 29.09.2014 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Piecki mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunku rozwoju naszej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju nr 12.

Wypełnione ankiety prosimy przekazywać do sekretariatu Urzędu Gminy Piecki.

Telefon: +48 89 742 19 62
Fax: +48 89 742 20 65
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANKIETA

 

VIDEO RELACJE